Įvairios linijos | Различные линии

   Sveikiname Jogailę, Kamilę ir Arijų! Jie baigė antrą klasę puikiais rezultatais!

Įvairios linijos | Различные линии

Dėkojame už surinktą elektroninę įrangą:

   Nedui, Gabrielei, Kajui, Ignui, Kamilei, Arijui, Vestinai, Erikai, Gretai, Lukrecijai.

    Jūs padarėte viską, kad gamta būtų švaresnė!

Įvairios linijos | Различные линии

Dėkojame už kruopštų baterijų rinkimą:

 

Kamilei, Ignui, Gretai, Nedui, Gabrielei, Jogailei, Jonui K., Edvardui, Arijui, Erikai, Lukrecijai.

   Jūsų dėka, mieli vaikai, gamta bus švaresnė!

Įvairios linijos | Различные линии

Už suneštą makulatūrą dėkojame:

Paulinai - 108 kg;

Arnui M. - 35 kg;

Kamilei - 26 kg;

Ignui -      17 kg;

Erikai -    2,2 kg.

     Yra paskaičiuota, kad vienai tonai biuro popieriaus pagaminti sunaudojami maždaug 24 medžiai. Laikraštiniam popieriui pagaminti užtenka 8 - 12 medžių. Taigi jūs, vaikai, išsaugojote ~ 5 medžius. Gamta jums atsidėkos! Šaunus ir pilietiškas poelgis!

Įvairios linijos | Различные линии

     Sveikiname mūsų Kamilę dalyvavus rajoniniame „Šviesoforo" konkurse kartu su kitais mokyklos pradinukais ir laimėjus I -ąją vietą. Šaunus pasiekimas! Sėkmės gegužės 11 d. zoninėse ,,Šviesoforo" varžybose, kurios vyks Jurbarke!

Įvairios linijos | Различные линии

Įvairios linijos | Различные линии

Įvairios linijos | Различные линии

    Lapkričio 6- oji „Pyragų diena"

     Dėkoju visiems klasės vaikams ir jų tėveliams už labai aktyvų dalyvavimą pyragų dienoje. Jūsų paaukoti pinigai bus panaudoti „Išsipildymo akcijoje". Jūs ištiesėte ranką tiems, kuriems ta pagalba yra labai reikalinga.

     Sveikatos, santarvės ir ramybės jūsų šeimoms!

Mokytoja

„Mes rūšiuojam“

 

Projektas „Mes rūšiuojam“ – didžiausias Lietuvoje ekologinis projektas, skirtas aplinkos saugojimui, taršos mažinimui ir visuomenės ugdymui. Projekto „Mes rūšiuojam“ metu Lietuvos švietimo įstaigose renkamos elektros ir elektroninės įrangos bei nešiojamųjų baterijų atliekos.

Vykdant 2014-2015 metų aplinkosauginį projektą Lietuvos mokyklose Tauragės “Aušros” pagrindinė mokykla tapo nugalėtoja.

Surinkome daugiausiai NB (nešiojamosios baterijos ir akumuliatoriai) atliekų. Laimėjome 300 eurų vertės kuponą įvairioms elektronikos prekėms įsigyti ir 215 eurų vertės taškų. Taškus iškeitėme į projekto partnerių siūlomas prekes – sporto prekes.

Tegu mūsų vaikai auga sportiškesni ir švaresnėje aplinkoje!

Ačiū mokinių Tėveliams už pagalbą renkant baterijas ir elektronines atliekas! Ir šiemet tikimės Jūsų pagalbos!


Sveikinu su 2015 – 2016 m. m. rugsėjo pirmąja!


Išskrido Afrikon gandrai

Ir soduos byra obuoliai,

Vaikai jau grįžta į klases

Skaitys knygas, rašys raides.

 

Tad su rugsėjo pirma jus

Pasveikint noriu aš visus:

Linkiu, vaikai, jums daug sėkmės

Atsakomybės ir rimties!

Tėvams kantrybės ir kloties

Juk mokytis vaikams padėt reikės!

       

 2015/2016m.m.                 Klasės mokytoja


Birželis beldžias į duris,

Nutildė giesmes vyturys,

Augina jis savus vaikus

Ir moko rinkt vabalėlius.

 

Mokyklos tuščios – be vaikų,

Knygelės rymo ant suolų.

Vaikai jau pievomis bėgioja,

Drugelius gainioja, šėlioja.

Linkiu atostogų smagių

Ir daug akimirkų linksmų,

O kai pavargsite lakstyti

Paimkit knygą paskaityti.

 

Ir kai gandrai paliks lizdus

Vėl ruošis skristi į pietus,

Kuprinėn reikmenis sudėję

Skubėkit vėl į mokyklėlę.

 

Linkiu turiningų, išradingų ir žaismingų vasaros atostogų!

Mokytoja


Pirmą klasę puikiais rezultatais baigė:

Jogailė Diksaitė, Kamilė Kiliokaitytė, Jonas Žilius, Paulina Varatinskaitė, Arijus Petraitis, Ignas Juška

Džiaugiamės ir sveikiname jus!

Sveikiname mūsų klasės mokinius mokykloje vykusio konkurso „Tvarkingiausias sąsiuvinis“ nugalėtojus!

Kamilė ir Ignas – labai tvarkingi lietuvių klb. sąsiuviniai.

Kamilė, Arnas Ž. – tvarkingi matematikos sąsiuviniai.

Arijus – tvarkingi lietuvių klb. ir matematikos sąsiuvinėliai.

Mieli tėveliai ir vaikučiai!

Nedūžtančių margučių ir vilčių!

Mėlyno dangaus ir saulės spindulių!

Gaivaus lietučio ir pavasarinės nuotaikos!

Nuostabių bendravimo akimirkų šeimos rate!

      Su gražiausia pavasario švente Jus sveikina mokytoja

SU ŠVENTOMIS VELYKOMIS!


    Vasario 5d. mokykloje vyko dailaus rašto konkursas „Auksinė plunksna“.

     Mūsų Kamilė užėmė pirmąją vietą, o Arnas M. – trečiąją.

Sveikiname juos!

Pasibaigus pirmam pusmečiui, sveikiname mokinius, kurie nusipelnė aukštesnio lygmens įvertinimų :


Jogailę Diksaitę

Igną Jušką

Kamilę Kiliokaitytę

Arijų Petraitį

Vestiną Plyskaitytę

Pauliną Varatinskaitę


Jau eglutės pasipuošę,

Mamos valgyt skaniai ruošia,

Sės visa šeima prie stalo,

Valgiai skanūs bus be galo.

Švęsim Kūčias ir Kalėdas,

Nerūpės visai mums bėdos.

 

Kai Naujieji atkeliaus

Ir pasaulis visas gaus,

Jums linkėsiu tuo metu

Ožkos metų sveikatingų,

Kūrybingų ir laimingų

Ir visu kitu turtingų!  


Ramių Šv.Kalėdų ir sėkmingų Naujųjų metų!


                                                                                                                                          Mokytoja

Sukas rieda laiko ratai -

Baigias metai, baigias metai.

Štai Adventas jau pas mus

Moko ruoštis jis visus

Metų šventei didelei,

Šeimai, giminei visai.

Prieš Kūčias ir Kalėdas

Mes pamirškime bėdas,

Lai aplanko meilė mus

Ir tikėjimas gilus!


Ramių ir šiltų Adventinio laikotarpio vakarų Jūsų šeimoms linki klasės mokytoja

Žmogus be mokslo kaip namai be langų.


Svetainė sukurta 2014-05-12