Klasės mokytoja

 

Laimutė Putinienė –el. p. laimputina@gmail.com

Dorinio ugdymo mokytojos:

 

Jolanta Lunskienė (katalikų tikyba) - el.p. lujule@gmail.com

Rasa Raudonienė (etika) - rasaraud@gmail.com

Muzikos mokytoja

 

Jovita Straukienė - el.p. jovitastr@gmail.com

Anglų kalbos mokytoja

 

 Indrė Breiterienė - el.p. ibreiteriene@gmail.com

Žmogus be mokslo kaip namai be langų.


Svetainė sukurta 2014-05-12